Classe 2°B 2014
Esercitatzione de impiantos elètricos PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 16 Maggio 2014 16:47

Salude pitzinnos, inoghe deo iscrio petzi in sardu, azis a tènnere passèntzia.

Comente bos aia promissu apo a publicare sa relata chi amus fatu in su laboratòriu de s'iscola subra de s'impiantu de unu cantzellu automàticu cumandadu dae PLC Zelio.

Istasero at a èssere fatu.

Pro como saludos,

Prof. Pilosu